Ocupació dels joves dins la comunitat

L'escola de Meritxell ha posat en marxa un programa en el qual estan integrats dinou usuaris i que busca potenciar l'autonomia i el desenvolupament personal en la societat

El servei d’Inserció i Ocupació Laboral (SIOL) de l’escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell ha posat en marxa aquest mes de setembre el grup jove ocupacional, per atendre les necessitats específiques de la transició cap a la vida adulta de les persones que es troben integrades dins el taller ocupacional i que tenen entre 16 i 30 anys. Aquest projecte es basa en l’atenció integral centrada en les persones i pretén donar una atenció individualitzada, tenint en compte que ells puguin “decidir coses” sobre el seu projecte vital “i que això els permeti guanyar qualitat de vida”, tal com ha posat en relleu el director del SIOL, Òscar Fernández. De moment, en aquest grup ja hi ha dinou joves amb els quals es treballa. De manera paral·lela a la feina amb els joves, els responsables del programa han intentat cercar empreses que s’involucrin en aquest projecte. Així, ja s’han fet contactes i s’ha comprovat que hi ha interès per part d’algunes amb les quals es vol signar un conveni.

Un dels eixos principals del programa és “la participació en la comunitat” i el que vol és “potenciar el desenvolupament de la persona”, és a dir, que pugui expressar totes aquelles capacitats individuals i habilitats ocupacionals dins de la societat. Així, es fa una atenció individualitzada de la persona, avaluant quines són les seves motivacions, les seves habilitats, les seves preferències i es busca una empresa en la qual puguin desenvolupar-se. Tal com explica la tècnica del programa Anna Jiménez, precisament ja hi ha una empresa, el col·legi Janer, on una persona ja començarà a fer certes tasques de suport. Els joves que tinguin una ocupació en alguna empresa no faran un treball remunerat, és a dir, que no hi haurà cap contraprestació econòmica, i es buscarà que puguin fer tasques de suport en un horari adaptat amb les altres activitats que desenvolupen la resta del dia. “És una ocupació que va dirigida a créixer personalment”, ha conclòs Fernández.

Al llarg d’aquest temps s’ha començat a treballar en tots els aspectes relacionats amb l’autonomia; així, s’incideix en el manteniment de les activitats acadèmiques, l’estimulació cognitiva (per exemple perquè sàpigan quin horari han de fer) i les activitats de la vida diària, perquè moltes famílies han exposat aquesta necessitat. És a dir, s’incideix en el desenvolupament social i personal, per la qual cosa ells poden escollir les activitats de lleure que volen fer: dansa, activitats esportives, teatre.... i totes elles integrades en la comunitat, per exemple fent esport als Serradells. A més a més, es fan assemblees en què els joves decideixen, entre d’altres aspectes, les sortides que volen fer, precisament incidint en aquesta idea de l’autonomia.

La finalitat de l’ocupació que podran tenir en aquestes empreses és social, de relacions, d’habilitats, i els joves duran a terme tasques de suport, amb l’ajuda d’un educador. S’intentarà que allò que hi facin estigui lligat amb les seves habilitats i amb allò que vulguin fer. La filosofia és que es tingui en compte les seves motivacions, ja que d’aquesta manera estaran més implicats en el seu propi projecte vital i també se’ls ajudarà perquè ells mateixos puguin prendre les seves decisions. D’aquesta manera s’intentarà, per exemple, que si a un jove li agrada fer tasques relacionades amb els infants pugui estar en un lloc de treball en què pugui col·laborar fent certes tasques relacionades amb aquesta matèria. Així, “s’obre el seu món” més enllà de l’àmbit domèstic i de l’escola, tal com explica Jiménez. De fet, fins ara aquest perfil de joves estaven integrats al taller Xeridell.

Tal com detalla Fernández, hi ha una trentena d’usuaris de més de 30 anys als tallers Xeridell, als quals cal afegir la vintena de joves que s’emmarquen en el grup jove. Un dels projectes és, precisament, externalitzar la part productiva del taller, és a dir, que es pugui fer en un espai fora de l’escola i que pogués incloure també la botiga. “És un anhel que tenim” de cara al 2018, ha dit Fernández, afegint que la voluntat és que aquesta tasca del taller pugui ser “el més visible possible” per a la societat.

Altra de les branques del SIOL, a banda del taller ocupacional, és el de la inserció laboral, en el marc del qual hi ha 180 usuaris. Ara com ara s’està en la transició que tots s’inscriguin al Servei d’Ocupació i alguns d’aquests perfils ja es gestionen directament des d’aquest servei; de fet, des de l’escola de Meritxell s’ha posat a disposició del Servei d’Ocupació professionals que han de facilitar que aquestes persones puguin trobar feina. “Es tracta de crear un circuit únic” i facilitar la recerca de feina, ha conclòs Fernández.