Proposta perquè la CASS cobreixi la micropigmentació en casos de càncer de mama

A més, es demana l'establiment d'uns indicadors sobre el tractament de la malaltia

Els tres consellers del grup parlamentari liberal juntament amb la consellera independent Sílvia Bonet han presentat una proposta d'acord, que ha estat admesa a tràmit per Sindicatura, perquè el Govern prengui les mesures necessàries per incloure la tècnica de micropigmentació per a la reconstrucció de les aurèoles mamàries a la cartera de serveis, de tal manera que aquest servei estigui cobert per la CASS. Alhora, volen que s'estableixin "uns indicadors clau sobre els tractaments del càncer de mama" de tal manera que hi hagi dades al respecte.

Així, els quatre consellers generals recorden que "en les dones el tumor de mama és el que es diagnostica amb més freqüència" i afegeixen que "una de les fases en què [la dona] presenta un major deteriorament emocional és durant el tractament, a causa dels efectes secundaris, col·laterals i seqüeles de la mastectomia".

Afegeixen que cal tenir en compte que la reconstrucció de l'aurèola a través de la micropigmentació "resulta fonamental en el procés de reconstrucció mamària per a aquelles dones que han patit un càncer de mama i que han estat sotmeses a una mastectomia". Tenint en compte aquests arguments, sol·liciten que la CASS cobreixi aquesta tècnica per poder "combatre les possibles seqüeles" psicològiques que pot comportar una mastectomia i posterior reconstrucció mamària".

I pel que fa a l'establiment d'indicadors demanen que s'incloguin el nombre de casos detectats, l'edat de la detecció, el nombre de mastectomies (concretant quines són conservadores i quines radicals), el percentatge de reconstrucció sobre el total de mastectomies i el nombre de micropigmentacions.

Un cop la Sindicatura ha admès a tràmit aquest escrit, s'obre un període d'esmenes que acaba el 25 de gener.

D'altra banda, en el Butlletí del Consell General d'aquest divendres es publica també el criteri del Govern sobre la proposició de llei d'actius virtuals, presentada per consellers d'UL-Independents de la Massana, el parlamentari d'SDP Víctor Naudi i consellers demòcrates. L'executiu destaca que "comparteix la necessitat de crear un règim jurídic propi per als actius virtuals" si bé fa un seguit de comentaris, ja que ha detectat un seguit "d'incoherències" en el redactat que considera que pot generar "inseguretat jurídica". Així, es posa en relleu que aquesta proposició "deixa un ampli ventall de matèries sense tractar". També recomana que es revisin certes definicions i "determinar per llei una regulació més exhaustiva dels actius virtuals, més enllà de la seva emissió". A més, fa remarques sobre la supervisió i també que es revisin "atentament" el procediment d'autorització d'emissions d'actius virtuals, establint un procediment administratiu, així com un règim de recursos, i la definició de potestats de l'autoritat reguladora, "que donin garanties suficients de seguretat jurídica als interessats". En definitiva, l'executiu destaca que si el Consell General "decideix finalment debatre la proposició de llei, serà necessari abordar una revisió de l'articulat proposat per adaptar-lo a la realitat econòmica i jurídica andorrana, i millorar els elements del text a fi de garantir la seguretat jurídica".