El saig acorda l'embargament de béns a encampadans per valor de 27.000 euros

La resolució es comunica mitjantçant un edicte de data 4 de desembre publicat aquest dimecres al BOPA

El saig ha acordat l’embargament de béns reclamats pel comú d'Encamp per valor de 27.116,79 euros, mitjançant un edicte del 4 de desembre publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). Les quantitats no superen els 300 euros, encara que destaca un expedient amb més de 4.000 euros. 

A l'edicte es recorda que un cop publicat l'acord d’embargament es procedirà a practicar, si és el cas, l’embargament sobre els béns i drets de la persona embargada en el termini màxim de cinc dies hàbils des de la publicació en la quantia suficient per cobrir els imports que s'especifiquen.

També es recorda que en qualsevol moment anterior o posterior a la pràctica de l’embargament, i fins a l’adjudicació definitiva dels béns o drets embargats, la persona embargada pot evitar-lo si fa efectiu el pagament de l'import objecte de l'embargament. Així mateix, l'acord d'embargament es pot impugnar davant el batlle o tribunal que ha dictat la resolució judicial en el termini màxim de 13 dies des de la seva publicació.

Etiquetes