Publicitat
Publicitat

Els nous policies i agents penitenciaris no cobraran complement de funcions permanents

El Ministeri de Justícia i Interior ha decidit eliminar aquesta compensació per equiparar els complements de tots els cossos especials i estalviar recursos, i modifica els requisits d'accés al cos de Policia per exigir titulacions de batxillerat als agents i universitàries als comandaments superiors

El ministre de Justícia i Interior, Xavier Espot, ha presentat aquest dilluns les línies estratègiques del 2015 entre les que s'inclouen les modificacions de la Llei qualificada de Policia i la del Cos penitenciari. D'aquestes en destaca l'eliminació dels complements de funcions permanents dels nous policies i agents penitenciaris. Segons ha explicat Espot, eren els dos únics sectors dels cossos especials que gaudien de dos complements i s'ha optat per eliminar el de funcions permanents i mantenir el complement específic que recull la Llei de la Funció Pública. Amb les 15 noves incorporacions previstes al Cos de Policia es calcula un estalvi d'uns 45.000 euros anuals, mentre que amb els 3 nous agents penitenciaris que han d'entrar s'arribarà gairebé als 15.500 euros anuals, respectivament. A més, com ha assenyalat el ministre Xavier Espot, s'homogeneïtzen els complements dels cossos especials i es revertirà l'estalvi en els recursos materials i humans d'aquests dos sectors.

La supressió, ha remarcat, només s'aplicarà als nous professionals i que es mantindrà aquest dret adquirit dels funcionaris ja en actiu.

La modificació de la Llei de la Policia també ampliarà l'abast i la funció dels policies auxiliars, canviarà l'estructura jeràrquica del cos i modificarà les normes d'accés i promoció que demanaran una titulació de batxillerat als agents i una titulació universitària als estaments superiors que hi accedeixin a través de procés selectiu.

D'altra banda, en els propers mesos es vol signar el conveni de cooperació en matèria de seguretat i policial amb Espanya i, un cop modificada la Llei, convocar el concurs per cobrir les 15 vacants d'agents i concloure la promoció interna per a les 25 places de comandaments superiors.

Pel que fa al Departament de Justícia i Interior, a més de l'entrada a tràmit de la Llei del notariat, hi ha el Codi de procediment civil i la llei que regularà els salaris dels batlles, magistrats, fiscals i membres del Consell Superior de la Justícia, com mana la Llei qualificada de la Justícia. A més, en el mateix àmbit cal desenvolupar tres reglaments: el dels procediments sancionadors, el del procediment d'execució d'actes administratius i el de certificació d'aptitud per a l'exercici de la professió d'advocat que estarà previsiblement vinculat al Màster en dret andorrà.

En la vessant més pràctica, cal concloure el concurs de selecció per cobrir les places de saig, que s'ha tornat a convocar i es preveu disposar dels candidats al setembre per començar les formacions; l'adhesió als convenis de la Haia sobre notificació, obtenció de proves i execució de resolucions judicials, civils i mercantils que evitarà les comissions rogatòries per dur a terme aquests procediments amb altres països i agilitzarà els terminis; també s'haurà d'incorporar un tercer metge forense al Servei Mèdic Legal i Forense i es traslladarà el Registre d'associacions a l'Àrea d'Entitats Jurídiques i Professions Titulades.

El cos de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments i la Llei de protecció civil també estan pendents, juntament amb el Reglament del socorrisme i el reconeixement dels títols de socorrisme amb l'Estat francès i la creació del centre d'emergències 112 que està ideat i que tindria un cost d'1,2 milions d'euros que s'intentaran incloure en el pressupost del 2016 si finalment es considera una "prioritat", ha assenyalat Espot.

Pel que fa al Departament d'Institucions Penitenciàries, a més de la modificació de la llei del cos, es vol promoure el projecte educatiu i formatiu per ampliar l'oferta d'estudis per als reclusos i estudiar el traspàs de les funcions de trasllat de presos i control de l'execució de penes substitutòries de presó als agents penitenciaris per "dignificar" la professió i generar perspectives de creixement, segons ha dit el ministre.

Per últim, el Departament d'Immigració s'ocuparà principalment de l'acord d'associació amb la UE pel que fa a la lliure circulació de persones i de l'aprovació del contingent de quota oportú. Sobre el primer, Espot ha reconegut que s'ha d'assumir aquesta lliure circulació però que es poden establir "límits o règims transitoris" com ha fet Liechtenstein i que es mantinguin almenys per als residents. A més, Espot ha afirmat que s'hauran de mantenir mesures de seguretat i d'ordre públic com les expulsions governatives i accions de foragitament.