DIVERSITAT FUNCIONAL

Integració laboral: un repte per a les empreses

Tot i els avenços, la contractació directa de persones amb discapacitats continua sent molt baixa

La vida de les persones amb discapacitat és gairebé sempre més difícil. Per aconseguir que tirin endavant i que s’integrin en la societat, les administracions i entitats busquen mesures i ofereixen ajudes, i l’àmbit laboral és un dels més sensibles en aquest sentit. Aconseguir un lloc de treball és l’objectiu més comú en la vida de les persones, i ajuda a fer que se sentin realitzades, i per això també és igual d’important que les persones amb diversitat funcional ho puguin fer.

No es pot demanar a una persona amb discapacitat que faci determinades feines qualificades o que les faci al mateix ritme que un altre treballador, però sí que s’ha d’intentar que puguin ser d’utilitat en la seva mesura. Des d’ensobrar cartes i postals, recollir piles pels establiments del país o fer fotocòpies en una oficina fins a repartir diaris o col·laborar amb els agents de circulació són tasques que es poden adaptar a les capacitats de cada persona. I aquest és l’objectiu que es persegueix des del Servei d’Integració i Ocupació Laboral de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell.

Des d’aquest departament es busca el lloc adequat per a cada persona, ja sigui treballant de manera interna al taller Xeridell de l’escola o per a empreses externes a través del servei Agentas. Tot i que en els últims anys s’ha avançat, i el 75% dels usuaris estan en integració laboral, el gran repte encara és que les empreses contractin persones amb discapacitat de manera directa.

L’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell és l’únic centre d’Andorra que acull les persones amb discapacitat. Com explica el director del Servei d’Integració i Ocupació Laboral, Sergi Marsal, l’organisme reuneix persones amb discapacitats intel·lectuals, malalties mentals, trastorns sensorials o trastorns neuromotors, i procura que tots els usuaris puguin trobar el lloc on desenvolupar la feina que els permetin les seves capacitats. A la mateixa escola es compta amb el Taller Xeridell, on les persones que tenen més minvades les seves capacitats i la seva autonomia poden fer tasques metòdiques i elaborar productes que es venen per poder retribuir-los la feina. No obstant, l’objectiu és que totes les persones assoleixin el màxim d’integració i, per tant, que la majoria puguin treballar oferint els seus serveis a empreses externes a través d’Agentas.

Del total d’usuaris, n’hi ha 47 que treballen a Xeridell, ja sigui fent activitats a l’exterior, al taller semiproductiu o al taller ocupacional, mentre que la majoria formen part d’Agentas, amb un total de 140 persones treballant de manera externa.

Des d’Agentas no només se’ls busca un lloc de treball, sinó que també se’ls dóna suport en la seva integració, se’n fa un control, s’estableixen els vincles amb l’empresa, i si l’usuari ho necessita se li ofereix també atenció psicològica o rehabilitació. A diferència de la majoria de països, a més, l’acompanyament als usuaris no es fa només durant el primer o segon any, sinó de manera indefinida.

Dificultats en la integració total

L’objectiu final, com explica Marsal, és assolir la integració total, és a dir, que l’empresa els pugui contractar de manera indefinida i no necessitin ajuda d’Agentas. Això, però, no s’aconsegueix fàcilment, i una de les grans reivindicacions és que les empreses segueixen sense apostar per la contractació directa de discapacitats.

De tots els usuaris, actualment només el 16% tenen un contracte directe amb l’empresa, mentre que el 68% estan subcontractats a través d’Agentas i el 14% fan estades de formació. A més, les subcontractacions a través del programa no són només de curta durada, sinó que hi ha persones discapacitades que fa anys que treballen per a una empresa, o sovint per a l’administració, i que tot i així no les contracten directament. Marsal assenyala que hi ha una falta de confiança en aquest sentit, però que també caldria motivar més aquestes contractacions perquè els discapacitats puguin assolir una integració real.

Entre els llocs de treball que ocupen les persones amb discapacitats, la majoria són llocs individuals en empreses privades o entitats públiques, però també hi ha diferents entitats que acullen grups d’usuaris.

En els últims anys s’ha avançat cap a la integració laboral, i ja hi ha mesures per afavorir-la. Hi ha exempcions en les cotitzacions de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social i salaris ajustats al rendiment de les persones amb discapacitats, però des de l’Escola de Meritxell es demanen més incentius per afavorir la contractació directa i de llarga durada. Un dels exemples que proposen és prioritzar l’adjudicació dels concursos públics a les empreses que contractin persones amb diversitat funcional, ja que no tindria cap cost econòmic i indirectament es potenciaria la contractació per part de les empreses concursants.

Perquè la integració sigui real, però, també cal que les condicions per als usuaris siguin favorables. Actualment, alguns dels treballadors d’Agentas es troben en la situació que el fet d’acceptar una feina fa que el salari se’ls descompti de la pensió de solidaritat que reben habitualment, però que, tot i així, en no tenir el 100% de les capacitats, no arribin a cobrar el salari mínim interprofessional establert.