Creix un 12% la contractació de temporers

La quota que més augmenta és la d'extracomunitaris, un 32%

El total d’autoritzacions atorgades per a treballadors per a la temporada d’hivern ha estat fins al 24 de gener de 4.498, la qual cosa suposa un 111,5% respecte de la quota inicial acordada, que cal recordar que es pot ampliar fins a un 30%. En total, segons les dades fetes públiques aquest dilluns pel departament d’Estadística, s’han donat 1.811 permisos per a personal comunitari i 2.687 per a extracomunitari. Respecte de l’any passat, la xifra total de temporers a 24 de gener representa un increment de l’11,9% i s’ha donat un increment especialment important en la quota d’extracomunitaris, que creix un 32,2%.

El sector de l’hoteleria és el que més ha usat la seva quota, amb un 118,2%; seguit de lloguer d’esquí, amb un 109,4% i pistes, amb un 108,3%. En canvi, les que menys s’han consumit són les d’agències de viatges i comerç al detall, on s’han atorgat 37 i 40 autoritzacions, respectivament, és a dir, un 56,9% i un 36,4% del total.

Els extracomunitaris passen a ser un 60% del global de cada empresa en comptes d’un 40% del global. Així doncs, la quota de les autoritzacions inicials per als extracomunitaris presenta una evolució positiva del 54,6%, i la dels comunitaris és negativa, amb un 25,9%.

Pel que fa a les ocupacions dels temporers, un 45,1% són treballadors de serveis i un 31,3% treballadors no qualificats. Per sectors, cal destacar que pel que fa al personal comunitari de pistes, l’evolució de contractacions per a la temporada 2018- 2019 presenta una davallada del 4,7% respecte de la temporada 2017-2018. Per contra, el personal extracomunitari de les pistes augmenta, amb una variació del 21,4%. Al sector de l’hoteleria experimenten una davallada les contractacions de personal comunitari (8,7%). Per contra, les contractacions de personal extracomunitari augmenten en un 36,2% en comparació a la temporada del 2017-2018. Les contractacions de comunitaris en el sector del lloguer d’esquí disminueixen respecte a la temporada anterior (22,6%). El consum de mà d’obra extracomunitària segueix l’evolució positiva en relació a la temporada anterior, amb un 31,9%.

Des d’Estadística també es faciliten dades del retorn de temporers. Així, en la temporada 2017-2018, van retornar un 74% dels comunitaris que treballaven a pistes, un 57,1% de les agències de viatges, un 54,5% dels de lloguer d’esquí i un 44,6% del sector hoteler. Pel que fa als extracomunitaris, en la mateixa temporada van retornar el 100% dels que treballaven a agències de viatge, un 83,5% dels de les pistes, un 59,6% dels de lloguer d’esquí i un 55,5% del sector hoteler.