Disminueixen les pràctiques d’intrusisme empresarial i augmenten els controls d’ofici del CACI

El segon semestre del 2017 es va incorporar un nou inspector

Durant el 2017, el Centre d'Atenció Contra l'Intrusisme empresarial (CACI) va realitzar 56 actuacions per possibles pràctiques d’intrusisme empresarial, el que representa un -7% menys respecte a l'any anterior. D’aquesta manera, es manté la tendència a la baixa del nombre d’aquestes comunicacions, que des del 2013 s’han reduït en més del 50%.

De les 56 actuacions dutes a terme per part del CACI, 49 denunciaven directament l'eventual infracció, en 6 ocasions el CACI va actuar d’ofici, i 1 va ser de caràcter informatiu.

De les actuacions per possibles pràctiques d’intrusisme empresarial, el CACI va efectuar 53 controls immediats i 6 de posteriors. A partir d'aquests controls es van dur a terme 9 actes de constatació d'indicis de possible infracció, que van derivar en 5 propostes d'expedient sancionador. Així doncs, el 2017 el percentatge d’expedients oberts sobre el total de comunicacions ha estat del 8,9%.

D’altra banda, a l’igual que el nombre d’expedients oberts, l’import de les sancions imposades també es redueix fins a 30.005 euros. D’aquesta manera, la quantia de les sancions ha disminuït un 54.65% respecte a l’any 2016.

Destaca també que durant el segon semestre del 2017 es va incorporar un nou inspector, el que ha permès al CACI realitzar més controls d’ofici i ha contribuït al reforç de la lluita contra l’intrusisme empresarial.