Impuls a un reglament que servirà per estalviar en calefacció

El Govern ha donat llum verda aquest dimecres al reglament relatiu al repartiment dels costos en instal·lacions tèrmiques centralitzades de calefacció, aigua calenta i refrigeració, una norma que ha de servir perquè els usuaris puguin gaudir d’un estalvi en la seva factura de la calefacció i que també ha de tenir un impacte directe en les emissions de CO2. En aquest sentit, el secretari d’Estat d’Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell, ha posat en relleu que aquest reglament, que deriva de la llei de transició energètica, té com a principal “objectiu estalviar energia i la despesa econòmica associada”, que tothom disposi d’informació objectiva i quantitativa del consum i que les despeses es puguin distribuir de manera “justa i transparent”. En aquest sentit, aquest text suposa que tothom pugui disposar “d’informació objectiva i quantitativa relativa al consum” i que, per exemple, abans de llogar un pis aqueste sdades s'hagin de rebre així com també un cop es tingui llogat un pis. Rossell ha recordat que el consum energètic de les instal·lacions tèrmiques per calefacció representa més del 25% del consum energètic del país i que genera el 20% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

A més, tal com ha destacat Rossell, aquest reglament, que estarà acompanyat d’una guia d’aplicació, suposarà una “distribució de manera justa i transparent” dels costos energètics entre els diferents usuaris de l’edifici. La normativa ve a completar les normes que regulaven els canvis dels comptadors en els edificis del 2011 i el 2015. En aquest sentit, el secretari d’Estat d’Agricultura i Sostenibilitat ha destacat que s’ha calculat un estalvi del consum del 30%, ja que es permet que l’usuari vegi quin és el seu consum i quan s’està excedint. De manera directa, es calcula que l’impacte sobre les emissions de CO2 que es pot derivar d’aquest nou reglament vagi també en la línia d’aquest percentatge.

El reglament estableix dos tipus de despesa, les associades, és a dir, les de funcionament, manteniment, reparacions, etcètera que són directament repercutibles al propietari i les despeses vinculades directament al consum d’energia, entre les quals cal tenir en compte les individuals i les comunes. Les primeres són les que paga l’usuari final i les segones van a càrrec del propietari.

En els casos que la instal·lació de l’edifici uneixi radiadors i el seu consum anual de calefacció sigui superior a 80 kWh per metre quadrat de superfície, caldrà instal·lar abans de l’1 d’agost del 2025 sistemes de comptatge individuals. Per a les instal·lacions de consum anual inferior a 80 kWh per metre quadrat de superfície, s’estableix en un 30% les despeses comunes del consum d’energia de la instal·lació i el 70% restant es repercuteix a l’usuari final en funció del coeficient de partició de la unitat immobiliària.

El secretari d’estat d’Agricultura i Sostenibilitat ha recordat que el programa Renova a la rehabilitació dels edificis permet rebre ajuts d’entre el 10 i el 40% per la millora de l’eficiència energètica en edificis existents i en la implantació d’energies renovables als edificis existents i nous, concretament per a la substitució de les instal·lacions més consumidores d’energia i, per tant, més contaminants.

Ajuts per a les pràctiques agràries

D’altra banda, el Govern ha adjudicat 24.709,93 euros en format d’ajuts a diversos titulars d’explotacions per a fomentar les pràctiques agràries específiques per al manteniment del medi natural i, més concretament, per al manteniment de la biodiversitat vegetal. A més, l’executiu també ha aprovat l’adjudicació de l’ajut al foment de producció de productes agraris de qualitat que es comercialitzen sota el segell de qualitat controlada d’Andorra a Ramaders d’Andorra per un import de 68.745 euros. Finalment, per fomentar la producció de vi de qualitat controlada, també s’ha destinat un ajut al celler Borda Sabaté i al de Casa Auvinyà de 4.000 euros respectivament.