Economia 26/10/2020

Creix la creació d'establiments però a un ritme inferior

El saldo positiu entre altes i baixes és de 75

Ana
3 min
L'interior d'un establiment comercial. / ARXIU

Andorra la VellaEl nombre d’establiments inscrits al registre de Comerç i Indústria al tancament del tercer trimestre del 2020 es va situar en 9.767, la qual cosa representa un augment del 0,8% (és a dir, 75 establiments) respecte al tancament del trimestre anterior i un augment del 3,3% (314 establiments més) en comparació amb el mateix període del 2019.

En l’àmbit sectorial es detecta que, segons l’activitat econòmica de la classificació d’activitats econòmiques, gairebé el 60% dels establiments se centralitzen en tres sectors d’activitat. En primer lloc, el sector de comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes va ser, amb el 30% del total, el que més establiments tenia registrats amb 2.926. Respecte a finals del segon trimestre va disminuir el 0,2% (cinc establiments menys). Seguidament es va situar el sector d'activitats professionals, científiques i tècniques, amb 1.590 establiments, el 16,3% del total, i durant el tercer trimestre del 2020, va registrar un augment del 2,8% (43 més) respecte al trimestre anterior. En tercer lloc, en el sector de l'hostaleria on hi havia, a finals del tercer trimestre, 1.034 establiments registrats, el 10,6% del total, la qual cosa va representar un augment intertrimestral del 0,1% (un més).

Pel que fa a l’evolució anual del nombre d’establiments inscrits al registre de Comerç i Indústria, segons les dades recollides per Estadística, s’observa el canvi de tendència a partir de l’any 2012 (7.178 establiments) en què es dona el valor mínim dels darrers anys i, a partir d’aquell moment, l’evolució és a l’alça fins als 9.767 actuals tot i que durant l’any 2020, la corba es manté més estable que en anys anteriors i el ritme de creixement és inferior als anys anteriors.

Així, cal destacar que el tercer trimestre de l'any s'han donat d’alta un total de 201 establiments, xifra que va suposar 54 altes més que les registrades durant el trimestre anterior; és a dir, un augment del 36,7%. Aquest fet s’explica, en part, per l’augment important en el nombre d’altes del sector d'activitats professionals, científiques i tècniques, en què es van registrar 53 altes al tercer trimestre, un augment del 47,2% (17 establiments més) respecte al segon trimestre del 2020, i van representar el 26,4% de les altes.

També és important destacar les altes registrades al sector del comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes, que va comptar amb 43 altes durant el tercer trimestre, la qual cosa va significar el 21,4% del total de les altes registrades i un augment del 43,3% (13 més) en comparació al segon trimestre del 2020. A més a més i a l’igual que en el sector anterior, el sector informació i comunicacions va registrar tretze altes d’establiments més que el trimestre anterior, xifra que va significar una variació intertrimestral del 108,3% i 25 altes del total registrades durant el tercer trimestre del 2020.

En canvi, durant el tercer trimestre de l'any s'han donat de baixa un total de 126 establiments, 32 més que el trimestre anterior en què es van registrar 94 baixes, xifra que va representar un augment intertrimestral del 34,0%. Per sectors d’activitat econòmica el comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes va registrar el nombre més elevat d’establiments donats de baixa amb 48 (el 38,1% del total) la qual cosa va representar un augment del 33,3% (12 més) respecte al trimestre anterior. Seguidament, es va situar l'hostaleria, on es van donar de baixa tretze establiments (el 10,3% del total), la mateixa xifra que durant el trimestre anterior. A més a més, cal destacar el 8,7% del total de les baixes localitzades en el sector d'altres serveis amb un total d’onze, el que va suposar un augment del 175,0% (7 establiments més) respecte al segon trimestre del 2020.

Per tant, durant el tercer trimestre de l'any, la creació neta d’establiments va presentar un saldo positiu a partir de l’alta de 201 establiments i la baixa de 126, una diferència de 75 establiments i va significar un augment intertrimestral del 41,5% (22 establiments).

A més a més, en comparació al mateix trimestre de l’any anterior en què la creació neta va situar-se en 127, la creació neta d’establiments al tercer trimestre de l’any 2020 va patir una disminució del 40,9% (52 establiments menys). De fet, en el tres primers trimestres, l’acumulat de l’any 2020 (206) és molt inferior al de l’any passat (283).

stats