donació d'òrgans

La família tindrà l'última paraula en la donació d'òrgans d'una persona difunta

El Govern ha aprovat el projecte de llei, que s'ha inspirat en el model espanyol

Donants d'òrgans, si no es diu el contrari

La proposta que recull l'avantprojecte de llei és molt semblant al model espanyol

Suport del Govern a UL+ILM perquè els donants d'òrgans cobrin el 100% de la baixa

L'executiu emet un criteri favorable a la proposició de llei que planteja modificar la Llei de la CASS

Proposta perquè els donants d'òrgans cobrin el 100% de la baixa

La consellera general del grup mixt, Carine Montaner, ha entrat una proposició per modificar la Llei de la CASS