És una crisi del deute, ho sabem?

La crisi iniciada a finals del 2007 no és una més de les que, de manera periòdica, pateix el sistema capitalista. Les crisis del deute es produeixen al llarg del temps i han estat estudiades. L'economista Kenneth Rogoff ho ha fet, però sembla que les lliçons d'aquestes crisis històriques no es volen aprendre. La Unió Europea és plenament conscient que es tracta d'una crisi del deute, que molts països han acumulat un deute públic enorme, encara que el seu origen fos un deute privat, com el cas d'Espanya, on, per cert, l'endeutament no és equiparable, encara, al d'Itàlia o al d'Alemanya, per exemple. Per sortir-se'n cal temps, calen polítiques a mitjà termini, i no reduccions de dèficit impossibles en poc temps. En cas contrari, l'escenari grec serà a tocar. Brussel·les ha de reaccionar.