Les rebaixes d'estiu començaran el 21 de juny

El calendari manté les pautes del pla estratègic del turisme de compres 

El període de venda en rebaixes per la temporada d’estiu 2019 s’inicia el 21 de juny i finalitza l’1 de setembre. La venda en rebaixes privades únicament pot tenir lloc durant el període comprès entre el 14 i el 20 de juny. El ministre portaveu en funcions, Jordi Cinca, ha informat aquest dimecres que el calendari de venda de rebaixes manté les pautes del pla estratègic del turisme de compres que ha identificat la necessitat de regular els períodes de rebaixes en el sentit de reduir la seva durada, als efectes d’assolir una major qualitat com a destí de compres. El ministre també ha afegit que aquest calendari ha estat acordat amb els comerciants i és idèntic, en la seva durada, al de l'any passat.

El calendari ha estat aprovat en un consell ministres que també ha donat llum verda al decret de modificació del Reglament del Registre d’Ocupació d’Allotjaments Turístics (ROAT) amb la finalitat d’ampliar el termini de temps de tramesa de les dades dels clients al departament de policia. Si bé aquesta informació s’ha d’enviar sempre en el termini més breu possible, la modificació del reglament permetrà els allotjaments turístics enviar la informació, en el supòsit que el client tingui dues o més nits reservades, amb un màxim de 24 hores des de la seva arribada, o abans que abandoni la seva estada si ho fa abans de que passin 24 hores. Pel que fa als clients que fan una nit d'estada s'ha d'enviar en un termini màxim de dotze hores.

D'altra banda, també s'ha aprovat el Reglament sobre el reconeixement de les entitats a què fa referència l’articulat de la Llei qualificada d’immigració. La normativa defineix què és una entitat reconeguda, regula els requisits que han de complir per ser considerades com a tals, i estableix una relació de les entitats que a partir de l’entrada en vigor ja tindran la consideració de reconegudes. Es tracta d’una llista oberta a la qual es podran adherir noves entitats reconegudes que compleixin els requisits d’aquest reglament.

En l’articulat de la Llei qualificada de modificació de la Llei qualificada d’immigració, es reforça, en relació amb l’autorització de treball per compte propi, la justificació de la voluntat real, de la persona que sol·licita la intenció d’invertir i desenvolupar una activitat econòmica a Andorra. En aquest sentit, entre altres requisits, s’introdueix l’obligació de fer efectiu un dipòsit de 15.000 euros a l’Autoritat Financera Andorrana.

Ara bé, per tal de fomentar la captació de talent empresarial i l’arribada d’emprenedors i d’entitats reconegudes, el precepte referit estableix que no és necessari dipositar l’import esmentat anteriorment si la societat andorrana constituïda en virtut de la qual se sol·licita l’autorització d’Immigració ho ha estat amb la finalitat de portar a terme un projecte empresarial seleccionat per part d’una de les entitats reconegudes prèviament pel Govern a aquest efecete.

Cessament de secretaris d'Estat

El Govern en funcions ha aprovat el Decret de cessament del secretari d’Estat de Funció Pública i Reforma de l’Administració Joan-Antoni Rodríguez-Angrill, amb efectes a partir de l’1 de maig. El consell de ministres ha aprovat també el cessament del coordinador del departament d’Estadística adscrit al departament d’Estadística del ministeri de Finances, Enric Ripoll, amb efectes a partir del 24 d’abril. Cinca ha agraït la tasca de tots dos.