ENTREVISTA
Política 03/09/2021

Josep Maria Rossell: "No tenim una vareta màgica amb la qual puguem resoldre totes les resolucions judicials en tres mesos"

L. G.
6 min
El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, al seu despatx a l'edifici administratiu de l'Obac

Escaldes-EngordanyEl ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, fa balanç dels dos primers anys de legislatura, avança que ja disposa de l'informe relatiu a l'anàlisi efectuat per revertir el col·lapse que pateix actualment la Batllia i reitera que la solució a aquesta problemàtica requerirà, almenys, un període de dos o tres anys.

Quin balanç realitza dels primers dos anys de legislatura al capdavant del ministeri de Justícia i Interior?

La legislatura ha estat una mica especial a causa de la pandèmia, ja que alguns dels projectes que teníem previstos a l'inici s'han hagut de reformular i això ha provocat que algunes iniciatives es quedessin al marge del dia a dia del ministeri per centrar-nos en la gestió de la pandèmia.

Quins projectes i iniciatives té en cartera?

Al ministeri hem destinat moltes hores, treball i esforç a tirar endavant diversos projectes, sobretot en l'àmbit legislatiu. Amb relació a justícia tenim iniciatives interessants en marxa, com el Codi de Procediment Penal, que penso que pot ser un dels projectes importants d'aquesta legislatura, i en referència als projectes que ja tenim aprovats, mencionar l'entrada en vigor del nou Codi de Procediment Civil.

En quin estadi es troba el pla de xoc a l'administració de la justícia?

Cal recordar que d'una banda es va crear una comissió executiva per tal d'establir quines eren les qüestions en les quals podia millorar l'administració de justícia, en la qual hi havia representants tots els actors implicats. Hem dut a terme múltiples reunions i hem esbrinat quins eren aquells punts que no acabaven de rutllar bé, com per exemple els procuradors i l'administració de justícia i els advocats i també hem realitzat un estudi general de la situació a la Batllia per veure per què es troba en un estat de col·lapse i hi ha moltes resolucions judicials que no surten a la llum.

Quin resultat n'han extret?

El Consell Superior de la Justícia (CSJ) ha redactat un informe que ens va fer arribar fa un parell de setmanes i que ara mateix estem analitzant. Bàsicament proposen més recursos humans i tècnics, però ho hem d'acabar d'analitzar en detall. Igualment, jo puc dir que me l'he llegida i considero que en aquests moments hi ha qüestions a tractar i crec que ara mateix és insuficient, motiu pel qual li he demanat al CSJ que faci un esforç en algun punt i que ens acabin d'aportar algunes dades. Quan ho tinguem tot, veurem i analitzarem amb el govern que és necessari.

Considera que podria tenir una solució a curt termini?

A curt termini és difícil perquè aquesta situació no es pot solucionar d'un dia per l'altre, ja que estem parlant d'un problema que ve de fa molt de temps i, com a mínim, el pla de xoc durarà dos o tres anys. No tenim una vareta màgica amb la qual puguem resoldre totes les resolucions judicials en tres mesos, no, això necessita canvis legislatius, un estudi en profunditat de la situació actual i, sobretot, de l'esforç de tots els actors implicats, des del CSJ fins al consell general, ja que en definitiva serà ell qui haurà d'analitzar la proposta definitiva i votar-la per aprovar-la o no. A més, no ens hem d'oblidar que demanar recursos econòmics i humans, si no hi ha la implicació de les parts, és complicat i els interlocutors a vegades no són els que haurien de ser o la manera de fer l'anàlisi no es planteja correctament. Crec que hem de deixar de tenir la pell tan fina, dient que estem intentant envair competències o si es tracta de la independència de la justícia, totes les qüestions són importants i l'única manera de trobar una solució és que tots els actors hi siguin i s'impliquin, i si algú no hi vol ser, que ho digui.

El president del CSJ, Enric Casadevall, va anunciar la possibilitat d'incorporar assistents jurídics per treure feina a la Batllia.

A l'informe fan aquesta petició, ells veuen dues figures, d'una banda l'assistent judicial i de l'altra el jurídic, el primer serien persones que podrien anar a la Batllia com a becaris a donar un cop de mà a la justícia i, tot i que s'hauria de regular aquesta figura, jo eventualment no hi veig un problema, però tampoc considero que ens trauria la problemàtica del bloqueig que tenim actualment, tot i que està sobre la taula i es pot estudiar. En referència a l'assistent jurídic, una figura que caldria veure si s'adiu amb els principis de la constitució, crec que no acaba d'entrar per què, quina seria la seva funció? Resolucions judicials no les podria fer, ja que la constitució és molt clara i diu que només ho poden executar batlles i magistrats. Per tant, no la veig funcional aquesta i considero que s'hauria de suplir per més batlles, magistrats i secretaris judicials.

Han estimat l'import del possible crèdit extraordinari?

Tenim dues possibilitats, o es fa a través d'un crèdit extraordinari o s'inclou dintre del pressupost de l'any vinent. Estem a l'espera de veure quina de les dues fórmules seria possible, però abans d'arribar a aquest estadi cal analitzar si les peticions del CSJ estan justificades realment es poden acceptar i això sortirà de l'anàlisi forense exhaustiva que vaig demanar, en el qual figurava que s'havia de fer tota una sèrie de càrregues de treball, veure els objectius de cada batllia, quantes resolucions tenien pendent de fer i quantes podrien executar.

Retornant als projectes del ministeri, han apartat la creació del Centre Nacional d'Emergències.

Efectivament, era un dels projectes que teníem i es va fer un concurs d'idees per establir on es podria ubicar, que principi està previst fer-ho davant de la caserna dels bombers. En aquell indret hi ha un terreny que és del Govern i estava previst fer una cotxera pel cos i a la part superior fer-hi uns despatxos pel departament de protecció civil i instal·lar-hi el centre. Atesa la situació per la pandèmia, el projecte ha quedat aturat per aquesta legislatura i en principi la idea és que es pugui tirar endavant la legislatura vinent. El fet que també hagi entrat a tràmit la llei de Protecció Civil, farà que d'alguna manera es tingui en compte la infraestructura i penso que és un dels projectes que s'hauran de fer tant sí com no.

Com es troba el desplegament de la llei de la policia?

Pràcticament ja tenim quasi tots els reglaments aprovats, ens en queden dos o tres, un és el de formació que el tenim bastant encarat i esperem que aquesta tardor el puguem tenir enllestit, i després hi ha el de carrera professional que també va íntimament lligat al de formació, el qual tenim en estudi. Amb tot, considero que al llarg del que queda de legislatura es podran aprovar aquests reglaments.

Com s'estructurarà la redistribució dels comandaments als bombers?

Des de la direcció ja ens van fer eminent que hi haurà un canvi d'estructura orgànica, o d'adaptació, més que un canvi de l'estructuració de la realitat actual. Penso que convé fer-ho, tenim una proposta damunt de la taula i tenim previst a principis d'aquest mes fer una presentació al Govern de com quedarà l'estructura orgànica del departament de prevenció i extinció d'incendis.

Els efectius al cos de Bombers són suficients?

En referència als bombers, actualment en tenim cinc en període de prova i una vegada superat aquest termini entraran a formar part del cos. Amb la reestructuració orgànica que es durà a terme i amb els nous efectius, entenem que de cara als pròxims anys el cos estarà ben cobert a escala de volum de bombers.

I al de la policia?

En relació amb la policia ara s'han incorporat dotze nous agents i n'hi ha d'altres que han passat el nou concurs, per tant, al llarg dels pròxims mesos també tindrem nous efectius, els quals es destinaran a aquelles seccions i grups que actualment tenen una necessitat de personal, com l'àrea de delictes tecnològics i la d'estupefaents, on hi ha previstes una sèrie de noves places.

En aquest sentit, en quin estadi es troba la creació del grup antiavalots?

Es crearà un nou grup de manteniment de l'ordre, que vindria a ser l'equip d'antiavalots que es dedicarien a fer aquesta mena de tasques, d'actuacions en qüestions concretes, en grans esdeveniments i festes majors. El nou grup va sorgir una mica arran del que va passar a la festa major de Sant Julià el 2019, arran dels fets que van succeir es va creure que calia crear aquest nou equip d'efectius i amb la direcció de policia sestà treballant en aquest sentit. Està previst que estigui format, inicialment, per vuit efectius, motiu pel qual es van treure places noves i en principi espero que el gener 2022 estigui format i en ple funcionament.

Quines altres iniciatives en l'àmbit legislatiu té entre mans el ministeri?

De cara a la tardor tenim previst treure el projecte de llei del procediment contenciós administratiu que pràcticament ja tenim enllestit, el qual vindria a substituir i modernitzar el que és la llei administrativa i fiscal. La idea seria entrar-lo a tràmit parlamentari aquest setembre. Després també tenim en cartera una modificació de la llei qualificada de la justícia pel que fa al nomenament dels membres del CSJ amb relació a l'estatut jurídic. També tenim prevista una modificació del Codi Penal amb relació a totes les qüestions relatives al Grevio, al Greco i a les recomanacions que se'ns fan als convenis internacionals que hem signat. A més, tipificarem tota una sèrie de delictes pel que fa a la corrupció i a la violència de gènere, que provenen de les recomanacions que se'ns fan i estem analitzant dur a terme aquesta modificació. Per cloure, tenim diversos projectes interessants i importants a entrar a tràmit parlamentari.

stats