immigració

Les autoritzacions d'immigració en vigor el 2018 creixen un 2,8% respecte a l'any anterior

Augmenten un 11,5% els permisos per a fronterers

Creix un 12% la contractació de temporers

La quota que més augmenta és la d'extracomunitaris, un 32%

El Servei d'Immigració es renova i amplia la plantilla en tres persones

Augmenten els punts d'atenció al públic, s'ha canviat el mobiliari i s'han habilitat sales més "íntimes" per als residents passius

Un 2,6% més d'autoritzacions d'Immigració el primer trimestre de l'any

Les baixes també creixen un 11,4%

Els permisos de residència i treball creixen un 3,1%

Segons les últimes dades, 7.954 persones tenen un permís de residència simple, i hi ha vigents 1.426 permisos de treball fronterer 

Les contractacions en la quota d'hivern creixen un 10,1%

Augmenta especialment el personal extracomunitari

Les noves autoritzacions d'immigració augmenten un 16,7% en un any

A setembre de 2017, hi ha un total de 43.605 en vigor

Augment anual del 2,3% dels permisos de residència i treball a 30 de juny

Durant el segon trimestre d'enguany, s’han acordat 1.366 autoritzacions inicials, que representen un creixement del 15,7%

Dipòsit de 30.000 euros per als no residents que vulguin fer-se autònoms

És una de les mesures incloses en la nova modificació de la Llei qualificada d'immigració que impulsa el Govern